CoJeCo

Všeobecná internetová encyklopedie obsahující více než 115.000 textových hesel, obrazových a zvukových objektů, videí a URL odkazů. To vše je uživatelům internetu nabízeno už od roku 2000 zcela zdarma na adrese CoJeCo.cz.

Body Mass Index

[Angličtina], zkratka BMI, index tělesné hmotnosti – jedno z nejrozšířenějších měřítek obezity, hodnota umožňující posouzení stavu výživy. Počítá se jako tělesná hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech. U muže je za nadváhu považována hodnota BMI nad 25 kg/m2, u ženy nad 24 kg/m2.
Vytvoření indexu tělesné hmotnosti je přičítáno Belgičanu Adolfu Queteletovi, zakladeteli vědecké statistiky. BMI je tak třeba chápat především jako statistický nástroj umožňující porovnání případné obezity u lidí s různou tělesnou výškou. U konkrétního jedince není brána v potaz celá řada důležitých parametrů, např. jeho tělesná konstituce, množství svalové hmoty apod.

Zdroj: Encyklopedie CoJeCo